kalça sütyeni fiyatı

Burc yorumlari

 • operserv komutları

  operserv komutları

  irc.gurbetcafe.net üzerinde; operlara verilebilen tüm flaglar aşağıda yer almaktadır.
  o: (locop) Local IRC Operatörü.
  O: (globop) Global IRC Operatörü.
  C: (coadmin) Co Administratorü.
  A: (admin) Server Administratorü.
  a: (services-admin) Services Administratorü.
  N: (netadmin) Network Administratorü.
  ——————————————-
  r: (can_rehash) /rehash komutunu kullanabilme yetkisi sağlar.
  R: (can_restart) /restart komutunu kullanabilme yetkisi sağlar.
  D: (can_die) /die komutunu kullanabilme yetkisi sağlar.
  h: (helpop) /helpop mesajlaşmalarını görebilme yetkisi sağlar.
  g: (can_globops) /globops ile mesaj gönderebilme yetkisi sağlar.
  w: (can_wallops) /wallops ile mesaj gönderebilme yetkisi sağlar.
  n: (can_localnotice) Yerel sunucu noticelerini görebilme yetkisi sağlar.
  G: (can_globalnotice) Global sunucu noticelerini görebilme yetkisi sağlar.
  c: (can_localroute) Yerel sunucuda; /squit ve /connects komutlarını kullanabilme yetkisi sağlar.
  L: (can_globalroute) Ağ üzerinde; /squit ve /connects komutlarını kullanabilme yetkisi sağlar.
  k: (can_localkill) Yerel sunucuda; /kills komutlarını kullanabilme yetkisi sağlar.
  K: (can_globalkill) Ağ üzerinde; /kills komutlarını kullanabilme yetkisi sağlar.
  b: (can_kline) /kline komutunu kullanabilme yetkisi sağlar.
  B: (can_unkline) Kline’ları kaldırabilme yetkisi sağlar.
  z: (can_zline) Z:lines ekleyebilme yetkisi sağlar.
  Z: (can_gzline) Global Z:line (gzline) ekleyebilme yetkisi sağlar.
  t: (can_gkline) /gline , /shun ve /spamfilter komutlarını kullanabilme yetkisi sağlar.
  v: (can_override) OperOverride kullanabilme yetkisi sağlar.
  q: (can_setq) Yönetici olduğunda +q modu alır.
  H: (get_host) Yönetici olduğunda +x modu alır.
  W: (get_umodew) Yönetici olduğunda +W modu alır. /whois komutunun kendisine uygulandığını görebilir.
  X: (can_addline) /addline komutunu kullanabilme yetkisi sağlar.
  d: (can_dccdeny) /dccdeny komutunu kullanabilme yetkisi sağlar.
  Server Noticeleri (Sunucu Mesajları):
  IRC.Mircnoktasi.com üzerinde; (Service Notice Mask) +s moduna sahip kullanıcılar için geçerli olan suncu noticeleri listesi aşağıda yer almaktadır.
  c: Yerel sunucu üzerinde; yapılan giriş çıkışları görebilme yetkisi sağlar.
  e: /chg ve /set ile servislere gönderilen komutları görebilme yetkisi sağlar.
  f: Flood saldırısı uyarı mesajlarını görebilme yetkisi sağlar.
  F: Ağ üzerinde; yapılan giriş çıkışları görebilme yetkisi sağlar.
  G: TKL Noticelerini görebilme yetkisi sağlar.
  j: Server tarafından oluşturulan farklı tür mesajları görebilme yetkisi sağlar.
  k: Atılan /kill’lerden haberdar olmanızı sağlamaktadır.
  n: Yerel sunucu üzerinde; yapılan giriş ve çıkışları görebilme yetkisi sağlar.
  N: Uzak sunucuda ki link değişimlerini görmenizi sağlar.
  o: Oper konumuna geçen kullanıcıları görmenizi sağlar.
  q: Q-line sebebi ile engellenen nick değişimlerinden haberdar olmanızı sağlar.
  s: Genel sunucu mesajlarını görmenizi sağlar.
  S: Spamfilter eşleşmelerini görmenizi sağlar.
  IRC Operatör / Admin Komutları
  IRC.Mircnoktasi.com üzerinde; kullanılabilen tüm irc operatör ve admin komutları aşağıda yer almaktadır.
  Oper: Kullanıcının IRC Operatör veya Admin yetkilerine erişimini sağlayan komuttur.
  Kullanımı: /oper nick şifre
  Wallops: +W moduna sahip kullanıcıların görebileceği mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /wallops mesaj
  Globops: Yöneticiler arası mesajlaşmalarda kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /globops mesaj
  Locops: Yerel sunucuda bulunan yöneticilere mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /locops mesaj
  Chatops: Tüm yöneticilere mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /chatops mesaj
  Adchat: Çevrimiçi durumda olan servisler/ağ yöneticilerine mesaj göndermek için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /adchat mesaj
  Nachat: Ağ yöneticileri arasında mesajlaşmalarda kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /nachat mesaj
  Kill: Bir kullanıcının ağ ile bağlantısını kesmek için kullanılır. Eğer bir sebep belirtilmiş ise kullanıcının uzaklaştırılma sebebi olarak çıkışında yer alır.
  Kullanımı: /kill nick sebep
  Kline: Kullanıcı hostuna veya kullanıcı@host şeklinde maskeye kill satırı eklemek için kullanılmaktadır.
  Kline için süre olarak 0 belirlenirse kline kalıcı olur. İsteğe bağlı olarak 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda da süre belirlenebilmektreisr.
  Kullanımı: /kline maske süre sebep (eklemek için)
  /kline -maske (silmek için)
  Zline: Belirtilen IP adresini yerel sunucu ile bağlantısını kesmek ve belirtilen süre doluncaya kadar giriş yapmasını engellemekte kullanılmaktadır.
  Eğer süre olarak 0 belirtilirse gline kalıcı olur. Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektreisr.
  Gline: Belirtilen hedefin ağ ile bağlantısını kesmek ve belirtilen süre doluncaya kadar giriş yapmasını engellemekte kullanılmaktadır.
  Eğer süre olarak 0 belirtilirse gline kalıcı olur. Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektreisr.
  Kullanımı: /gline <kullanıcı@host maske veya rumuz> süre sebep (eklemek için)
  /gline -<kullanıcı@host maske veya rumuz> (silmek için)
  Shun: Uygulanan kullanıcı hiçbir komutu kullanamaz, mesajlaşamaz ve sunucu PING’lerinden PONG yanıtını alamaz.
  Süre olarak 0 belirtilirse shun kalıcı olur. Ayrıca; süre 1d10h15m30s gibi farklı formatlarda da belirlenebilmektreisr.
  Kullanımı: /shun <kullanıcı@host veya rumuz> süre sebep (eklemek için)
  /shun -<kullanıcı@host veya rumuz> (silmek için)
  Gzline: Zamanlı global zline atmak için kullanılmaktadır.
  Bu cezaya uygun görülen kullanıcı ağ üzerinde hiçbir yerel sunucuya bağlanamaz.
  Eğer süre olarak 0 belirtilirse gzline kalıcı olur.Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektreisr.
  Kullanımı: /gzline @IPMaske süre sebep (eklemek için)
  /gzline -*@IPMaske (silmek için)
  Akill: Belirtilen maskeyi otomatik kill listesine ekler. Bu listede yer alan kullanıcılar sunucuya bağlanamazlar.
  Kullanımı: /akill user@host sebep
  Rakill: Eklenmiş bir akilli kaldırmak için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /rakill uset@host

  Rehash: Yerel serverın konfigürasyon dosyasını yeniden okumasını sağlar.
  Eğer bir parametre belirtilmiş ise sadece belirtilen kısım tekrar okunur.
  Eğer sunucu adı ve parametre belirtilmem işe; unrealircd.conf ve atılmış olan kline dosyası yenilenir.
  Sadece ağ yöneticileri sunucu belirterek uygulayabilmektreisr.
  Parametreler:
  motd: Günün mesajı ve kurallar dosyası
  opermotd: Opermotd dosyası
  botmotd: Botmotd dosyası
  garbage: Çöp toplaması yapılır
  Kullanımı: /rehash -parametre
  /rehash sunucu -parametre
  Restart: Sunucunun tekrar başlatılmasını sağlar. Tüm kullanıcıların bağlantısı kesilir.
  Kullanımı: /restart
  /restart şifre
  Die: Tüm kullanıcıların bağlantısı kesilir ve sunucu tamamen kapanır.
  Kullanımı: /die
  /die şifre
  Sethost: Kullanmakta olduğunuz hostu değiştirmenizi sağlar. Özel karakterler kabul reislir.
  Kullanımı: /sethost host
  Setident: Kullanmakta olduğunuz mevcut identi değiştirmenizi sağlar.
  Kullanımı: /setident <yeni ident>
  Chghost: Online olan bir kullanıcının hostunu değiştirmek için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /chghost nick şifre
  Chgident: Online durumda olan kullanıcıların identini değiştirmek için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /chgident nick ident
  Chgname: Online durumda olan kullanıcıların realname kısmını değiştirmek için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /chgname nick realname
  Squit: Bir yerel sunucunun ağdan kopartmak için kullanılmaktadır. Genellikle ana sunucu üzerinde uygulanmaktadır.
  Kullanımı: /squit sunucu
  Connect: Varolan bir irc sunucusunu ağa bağlamak için kullanılır. Bu işlem sırasında bağlantı ayarları oldukça önemlidir.
  Kullanımı: /connect sunucu port
  Dccdeny: Bir dosya uzantısı için dcc engeli koyar. Belirtilen uzantıyı taşıyan dosyaların gönderimi; sunucu tarafından reddreislir.
  Kullanımı: /dccdeny <dosya uzantısı> sebep
  Undccdeny:  Daha önceden konulmuş olan dcc engelini kaldırmak için kullanılır.
  Kullanımı: /undccdeny <dosya uzantısı>
  Sajoin: Bir kullanıcı kanal veya kanallara sokmak için kullanılır.
  Kullanımı: /sajoin nick #kanaladı
  /sajoin nick #kanal,#kanal2
  Sapart: Bir kullanıcı kanal veya kanallardan çıkartmak için kullanılır.
  Kullanımı: /sapart nick #kanaladı
  /sapart nick #kanal,#kanal2
  Samode: Operatör olmadığınız bir kanalda kanal modlarını değiştirmenizi sağlar.
  Kullanımı: /samode #kanaladı +modeler-modeler
  Rping: IRC Ağına bağlı sunucular arasında ki gecikme süresini (lag) milisaniye cinsinden ölçmenizi sağlar.
  Kullanımı: /rping sunucu
  Trace: Belirtilen kullanıcı hakında; gecikme, sınıf bilgisi, sunucu hakkında; sınıf/version/link bilgilerini gösterir.
  Kullanımı: /trace rumuz|sunucu
  Opermotd: Yöneticiler için günün mesajı çıktısını gösterir.
  Kullanımı: /opermotd
  Sdesc: Sunucunun restart reislmesine gerek olmadan; sunucu bilgi satırını değiştirmenizi sağlar.
  Kullanımı: /sdesc bilgi
  Mkpasswd: Sade metin halindeki bir şifreyi unrealircd.conf’a eklemek için yeniden şifreler.
  Kullanımı: /mkpasswd şifre
  Module: Yüklü olan tüm modüllerin listesini görüntüler.
  Kullanımı: /module
  Close: Tanımlanabilen tüm bağlantıların; ağ ile olan bağlantısını kesmenizi sağlar.
  Kullanımı: /close
  Tstcl: IRC’nin dahili saatini ayarlamak için kullanılmaktadır. Tam olarak işlevi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığınızı
  düşüyorsanız bu komutu uygulamamanız önerilir.
  Kullanımı: /tstcl zaman
  Svssno: Belirtilen kullanıcının snomask kiplerini değiştirmek için kullanılır.
  Kullanımı: /svssno nick snomask
  Spamfilter: Argo, reklam ve benzeri istenmeyen kelimelerin kullanılmasını engelleyen ircd sistemidir.
  Parametreleri ile kullanılarak 10 ayrı alan için gelişmiş badwords (kötü kelimeler) koruması sağlar.
  Spamfiltera eklenen metinler tüm ağ üzerinde, kanal/kullanıcı +G modu taşımıyor olsada işlev görür.
  Spamfilter engelinden sadece operlar ve servisler etkilenmezler.

  Parametreler;
  ——————————————————————————–
  Tür                  Parametre Adı                           Açıklama
  p                           özel                                                          Özel (query) mesajları
  n                          özel-notice                          Özel (query) noticeleri
  c                     kanal                                        Kanal mesajları
  N                      kanal-notice                             Kanal noticeleri
  P                      part                                          Part (kanaldan ayrılma) sebepleri
  q                      quit                                          Quit (sunucudan ayrılma) sebepleri
  d                          dcc                                                            Dcc dosya ismi
  a                      away                                        Away mesajları
  t                       topic                                         Kanal başlıkları (topic)
  u                          kullanıcı                               Kullanıcı banı, nick!ident@host:realname
  ——————————————————————————–

  Ceza Türleri;
  —————————————————————————————————
  Tür                                           Açıklama
  kill                                            Kullanıcı kill ile cezalandırılır.
  tempshun                                Kullanıcı shun ile cezalandırılır. Ağdan çıktığında ceza otomatik olarak kalkar.
  shun                                        Kullanıcı shun ile cezalandırılır.
  kline                                         Kullanıcı hostuna kline eklenir.
  gline                                         Kullanıcı hostuna gline eklenir.
  zline                                         Kullanıcı hostuna zline eklenir.
  block                                        Mesajın hedefe ulaşması engellenir.
  dccblock                                   Kullanıcının dcc gönderimi engellenir. Transfer gerçekleşmez.
  viruschan                                 Kullanıcı tüm kanallardan çıkartılıp önceden belirlenen kanala sokulur, msg/notice harici bir komut uygulayamaz.
  —————————————————————————————————-
  Kullanımı: ıÜü/spamfilter [add|del|remove|+|-] [tip] [ceza] [ceza süresi] [sebep] [ifade]

  Ceza süresi; Spamfilter eklenirken ceza olarak belirtilen eylemin devamlılık süresinin belirtileceği bölüm.
  Başlangıç değeri olarak “-” kullanın veya boş bırakın.
  Sebep; Spamfilter eklenen metnin; eklenme sebebidir. Sebep girilirken boşluk bırakılamaz,
  boşluk yerine “_” yazılır. “_”‘ler boşluk olarak karşılık görür.
  İfade; Hangi ifade veya yasak kelimenin kullanıldığında; belirtilen eylemin uygulanacağını bildiren bölümdür.
  Tempshun: Geçici shun ekleyip kaldırmanızı sağlar. Tempshun listesine eklenen kullanıcı sunucudan çıkarsa
  otomatik olarak shun listesinden silinir.
  Kullanımı: /tempshun +nick sebep (eklemek için)
  /tempshun -nick (silmek için)
  Svslusers: Global veya yerel; en yüksek kullanıcı sayısını değiştirmek için kullanılmaktadır.
  Eğer -1 değer belirtilirse varolan rakamlar korunur.
  Kullanımı: /msg operserv raw svslusers sunucu <global maksimum değer> <local maksimum değer>
  Svssilence: Belirtilen kullanıcının; silence listesini değiştirir.
  Silence komutundan farklı olarak tek seferde birden fazla ekleme yapılabilmektreisr.
  Kullanımı: /msg operserv raw svssilence nick :maske
  Svswatch: Belirtilen kullanıcının; watch listesini değiştirmek için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /msg operserv raw svswatch nick :<watch parametresi>
  Svsfline: Belirtilen dosya uzantısını engeller.
  Kullanımı: /msg operserv raw sunucu svsfline + dosya :sebep (eklemek için)
  /msg operserv raw sunucu svsfline – dosya (silmek için)
  /msg operserv raw sunucu svsfline (dccdeny listesini etmizlemek için)
  Svsmotd: Günün servisler measjını değiştirmek için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /msg operserv raw svsmotd #:mesaj (eklemek için)
  /msg operserv raw svsmotd ! (silmek için)
  /msg operserv raw svsmotd ! :mesaj (mesajı silip; yenisini eklemek için)
  Svsnline: Global bir isim yasağı ekler. Yasaklama nedeni; bir parametreden oluşmalıdır
  ve kelime aralarında boşluk yerine “_” kullanılmalıdır. Servisler bunu otomatik olarak boşluk karakterine çevirecektir.
  Kullanımı: /msg operserv raw svsnline +/- sebep :isim
  Svso: Bir kullanıcıya O:lines yetkilisiymiş gibi yönetici kipleri vermek için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /msg operserv raw svso nick +kip (eklemek için)
  /msg operserv raw svso nick -kip (silmek için)
  Svspart: Bir kullanıcıyı kanal veya kanallardan çıkartmak için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /msg operserv raw svspart nick #kanaladı
  /msg operserv raw svspart nick #kanal,#kanal2
  Swhois: Belirtilen nickin whois bilgilerini değiştirmek için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /msg operserv raw swhois nick :mesaj (eklemek için)
  /msg operserv raw swhois nick : (silmek için)
  Sqline: Bir nickin veya o nicki içeren farklı nicklerin kullanımını yasaklar. Bu listede yer alan nickleri sadece oper konumunda ki kullanıcılar kullanabilir.
  Kullanımı: /msg operserv raw sqline nick :sebep
  Unsqline: Kullanımı yasaklanmış olan (Sqline) nickleri; kullanıma açmak için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /msg operserv raw unsqline nick
  Svs2mode: Belirtilen kullanıcının kullanıcı kiplerini değiştirmek için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /msg operserv raw svs2mode nick mod
  Svskill: Belirtilen kullanıcının ağ ile bağlantısını kopartır.
  Kullanımı: /msg operserv raw svskill nick :sebep
  Svsnoop: Sunucuda ki Global IRC Operatör komutlarının kullanımını iptal veya aktif etmek için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /msg operserv raw svsnoop sunucu +/-
  Svsjoin:  Belirtilen kullanıcıyı kanal veya kanallara sokmak için kullanılmaktadır.
  Kullanımı: /msg operserv raw svsjoin nick #kanaladı
  /msg operserv raw svsjoin nick #kanal,#kanal2
  /msg operserv raw svsjoin nick #kanal,#kanal2 şifre şifre2
  Htm: Yüksek trafik moduna ilişkin özelliklerin kontrol reislmesini sağlar. Bu mod list, whois, who vb. kullanıcı komutlarının kullanımını devre dışı  Bırakır. Parametreleri ile kullanımında çalışma özellikleri düzenlenebilir.
  ON: Yüksek trafik modu; aktif olur.
  OFF: Yüksek trafik modu; devre dışı olur.
  NOISY:Yüksek trafik modu; giriş ve çıkışlarında kullanıcılara bildirilir.
  QUIET:Yüksek trafik modu; durdurulduğundan itibaren kullanıcılara giriş/çıkış bildirisi verilmez.
  TO: Hangi gelen veri hızında aktif olacağını belirtir.
  Kullanımı: /htm parametre
  Svsnick: Belirtilen kullanıcının nickini değiştirir.
  Kullanımı: /msg operserv raw svsnick nick yeninick süre
  Svsmode: Belirtilen kullanıcının taşıdığı kipleri değiştirmek için kullanılmaktadır.
  Kullanmı: /msg operserv raw svsmode nick mod

  Okunma Sayısı ;

  operserv komutları Benzer Yazılar

  botserv komutları »BOT JOIN : Yazdiginiz kanala bot girer. Komut : /msg Botserv assign #kanal botnick »BOT PART : Yazdiginiz kanala bot girer. Komut
  Memoserv Komutları Bu Menüde IRC Serverlerinde Kullanılan Memoserv Komutlarını göreceksiniz. Memoserv nedir ? Ne İşe Yarar ? MemoServ o anda IRC’de
  Chanserv Komutları Bu Menüde IRC Serverlerde Kullanılan ChanServ Komutlarını göreceksiniz. ChanServ Nedir ? Ne İşe Yarar ? ChanServ size bir kanalı
  Bu Menüde IRC Serverlerde Kullanılan Nickserv Komutlarını göreceksiniz. Nickserv ney ? Ne İşe Yarar ? NickServ size bir nick’i kaydetme ve

  Toplam 0 Yorum Yapılmış

  Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz
  operserv komutları Etiketler